افزودن مشاوره ی کاهش وزن به ویزیت های گروهی، نتایج دیابت را بهبود می بخشد

4 نوامبر 2019 - براساس مطالعه ی محققان مرکز تغذیه و بدنسازی دانشگاه Duke و دپارتمان امور بازنشستگان نیروهای مسلح، برای افرادی که با کنترل دیابت خود در چالش هستند، افزودن مشاوره ی مدیریت سختگیرانه ی وزن به ویزیت های پزشکی گروهی، مزایای سلامتی اضافه ای، فراتر از کنترل قند خون بهمراه دارد.

رویکرد مشاوره ی وزن، بر "رژیم غذایی کم کربوهیدرات" تأکید دارد. شرکت کنندگانی که به کاهش وزن بیشتری دست می یابند، نیازشان به مصرف داروهای دیابت کمتر شده و اپیزودهای افت قند خون کمتری را نسبت به افرادی که تنها در جلسات گروهی دیابت شرکت دارند، تجربه می کنند.

این یافته ها به صورت آنلاین در AMA Internal MedicineJ منتشر شد.

دکتر ویلیام یانسی، مدیر مرکز تغذیه و تناسب اندام دوک و همکار تحقیقاتی در مرکز پزشکی the Durham VA گفت: ویزیت های پزشکی گروهی، روشی نسبتا جدید و در حال معروف شدن برای مراقبت از بیماران دیابتی است. این روش می تواند برای بیمارانی که دارای یک بیماری مزمن مشترک هستند، موثر باشد و آنها را قادر می سازد تا آموزشهایی را دریافت کرده و مهارت های خودمدیریتی و مدیریت دارویی خود را ارتقا دهند که به بهبود نتایج بالینی آنها کمک می کند.

یانسی گفت: ما در مرکز تغذیه و بدنسازی دوک و در مطالعات قبلی، با برنامه های گروهی و مدیریت وزن موفقیت های خوبی را بدست آورده ایم، در این مطالعه دو رویکرد را با هم اجرا نمودیم.

یانسی و همکارانش از 263 فرد مبتلا به دیابت که کنترل خوبی بر بیماری خود نداشتند، ثبت نام کردند و آنها را در طول یک سال تحت نظارت قرار دادند.

نیمی از شرکت کنندگان به طور تصادفی برای آموزشهای خود مدیریتی دیابت به صورت ماهانه به مدت چهار ماه در زیر گروه ویزیتهای پزشکی دسته جمعی قرار گرفتند. نیمی دیگر در گروه ویزیت های پزشکی گروهی همراه با هدایت سختگیرانه ی رژیم غذایی با کمک مربی با هدف تبعیت از یک رژیم کم کربوهیدرات، قرار گرفتند. این گروه هر دو هفته یکبار به مدت چهار ماه با هم و مربیانشان ملاقات می کردند.

پس از چهار ماهه ی اول، هر دو گروه هر هشت هفته یک بار در جلسات گروهی شرکت کردند تا اینکه مطالعه به پایان رسید.

در ابتدا شرکت کنندگان گروه مداخله رژیم غذایی در مقایسه با گروه دیگر، در کنترل قند خون بهبود چشمگیری نشان دادند، اما در پایان مطالعه، این اختلافات یکدست شد و هر دو مداخله به طور مشابه در کاهش سطح گلوکز مفید بودند.

با این حال، افزودن مشاوره ی مدیریت وزن مزایای سلامتی دیگری را بهمراه داشت، از جمله کاهش وزن و کاهش 50 درصدی در حوادث هیپوگلایسمی(افت شدید قند خون). علاوه بر این، مصرف داروهای دیابت برای شرکت کنندگان در گروه مدیریت وزن کاهش یافته بود، در حالی که در گروه دیگر افزایش نشان می داد.

یانسی گفت: مدیریت وزن شدید با استفاده از رژیم کم کربوهیدرات می تواند به همان اندازه ی رویکرد تشدید دارو، برای بهبود کنترل گلایسمی موثر باشد. ما می دانیم که ایجاد تغییرات در شیوه زندگی می تواند دشوار باشد، اما این مطالعه نشان می دهد که جلسات گروهی می توانند نوعی استراتژی کارآمد و مؤثر باشند که به بیماران در حفظ این پیشرفت ها کمک کنند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-11-adding-weight-loss-group-diabetes.html