افرادی که صبحانه ای بزرگ می خورند ممکن است دو برابر کالری بسوزانند

19فوریه 2020 - براساس تحقیقات جدید منتشر شده در مجله ی Clinical Endocrinology & Metabolism از انتشارات جامعه غدد درون ریز، خوردن یک صبحانه بزرگ به جای یک شام بزرگ، ممکن است از چاقی و قند خون بالا جلوگیری کند.

بدن ما برای هضم مواد غذایی، جذب، حمل و ذخیره ی مواد مغذی، انرژی مصرف می کند. این فرایند که به ترموژنز یا گرمازایی ناشی از غذا (DIT) معروف است- diet-induced thermogenesis، یا انرژی لازم برای هضم و سوخت ‌و ساز غذایی که می‌خوریم-، معیاری از چگونگی عملکرد متابولیسم ما است و بسته به وعده های غذایی، متفاوت است.

 دکترJuliane Richter ، نویسنده ی مسئول این مطالعه از دانشگاه لوبک آلمان گفت: نتایج ما نشان می دهد که گرمازایی ناشی از وعده ی غذایی صبحانه، صرف نظر از مقدار کالری موجود در آن، دو برابر بیشتر از ترموژنز همان وعده غذایی است اگر برای شام مصرف می شود. این یافته قابل توجه است زیرا این امر بر خوردن غذا در صبحانه به اندازه کافی تاکید می کند.

محققان یک مطالعه ی آزمایشگاهی سه روزه را بر روی 16 مرد انجام دادند، این افراد یک صبحانه ی کم کالری و یک شام پر کالری را در دور اول آزمایشات مصرف کردند و در دور دوم برعکس، یک صبحانه ی پر کالری و یک شام کم کالری مصرف کردند. آنها دریافتند که با مصرف کالری یکسان در روز، میزان DIT، بعد از وعده های غذایی پر کالری و کم کالری در صبح 2.5 برابرنسبت به DIT بعد از وعده های غذایی پر کالری و کم کالری در عصر بیشتر است. افزایش قند خون و انسولین ناشی از غذا، پس از صبحانه در مقایسه با شام کاهش یافته است. این نتایج همچنین نشان داد خوردن صبحانه کم کالری باعث افزایش اشتها، به ویژه برای شیرینی ها می شود.

دکترRichter ، گفت: ما توصیه می کنیم بیماران چاق و همچنین افراد سالم به جای یک شام بزرگ، یک صبحانه بزرگ میل کنند تا وزن بدنشان کاهش یابد و از ابتلای آنها به بیماری های متابولیکی جلوگیری شود.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2020-02-people-big-breakfast-calories.html