اعلان فوری شرکت Roche برای بازگرداندن نوارهای تست Accu-Chek Aviva و Performa

11 مه 2018-شرکت Roche فراخوانی را برای باز گرداندن برخی از بسته های نوارهای تستAccu-Chek Aviva  وPerforma  منتشر کرده است.
این فراخوان بسیار مهم است زیرا استفاده از این بسته ها می تواند نتایج قند خون را بیش از حد زیاد یا کم نشان دهد که منجر به اشتباهاتی در درمان می گردد.
این شرکت اعلام کرد برخی از نوارهای این بسته ها ممکن است پیام خطا را در هنگام وارد شدن به دستگاه قندسنج اعلام کنند، در حالی که نوارهای دیگر ممکن است این پیام خطا را ارائه ندهند، اما هنوز هم خوانش های اشتباهی را ارائه دهند.
اگر از نوار تست Accu-Chek Aviva یا Accu-Chek Performa استفاده می کنید، لطفا بررسی کنید که نوارهای تست شما جزو دسته های زیر نباشد. نوارهای تستAccu-Chek Aviva  آسیب دیده عبارتند از:
 نوارهای تست 50تایی با لات نامبرهای:

·        497392

·        497391

·        496915

·        496809

·         496802

·        496807

نوارهای تست 10 تایی با لات نامبرهای:

·     497344

·     497392

نوارهای تستAccu-Chek Performa آسیب دیده، عبارتند از:
نوار تست 10 تایی با لات نامبرهای :

·        476597

·        476646

نوارهای تست Accu-Chek Performa در کیت قند خون Nano با لات نامبرهای:

·        10153116

·        10153114

·        10153115

·        10153112

·        10153111

تصویر بالا شما را برای یافتن لات نامبر lot numbers) راهنمایی می کند.

اگر نوار تست شما جزو موارد آسیب دیده باشد، چه باید بکنید؟

اگر نوار تست شما در بین موارد فوق الذکر بود، نباید از آن استفاده کنید. لطفا همه ی نوارهای باقیمانده ای که دارای یکی از لات نامبرهای فوق است را به داروخانه ای که از آن خریداری نموده اید، بازگردانید.داروخانه ممکن است یک بسته ی جایگزین به شما ارائه دهد و یا شما را در مورد آنچه می توانید انجام دهد، راهنمایی نماید.
اگر سوالی در مورد این فراخوان دارید، لطفا با Accu-Chek  به شماره ی 0800701000 تماس حاصل فرمایید.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/may/roche-announces-urgent-recall-on-certain-accu-chek-aviva-and-performa-test-strips-91431166.html