استفاده ی طولانی مدت از متفورمین ممکن است با کاهش خطر ابتلا به سرطان کولورکتال همراه باشد

اول ژوئن 2018- تحقیقات نشان می دهد استفاده ی درازمدت از متفورمین با کاهش خطر ابتلا به سرطان کولورکتال در مردان مبتلا به دیابت همراه است.
متفورمین اولین خط درمان برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 است و در برخی موارد برای افراد مبتلا به دیابت نوع 1 تجویز می شود. این دارو به کاهش سطح قند خون و کاهش مقاومت به انسولین کمک می کند و همچنین با کاهش خطر ابتلا به سرطان های خاصی ارتباط دارد.
در این مطالعه ی گذشته نگر، دانشمندان پرونده های پزشکی گروهی از افراد مبتلا به دیابت که در بین سالهای 1994-1996 در مرکز دیابت  Kaiser Permanente درکالیفرنیای شمالی ثبت شده بود، را بررسی کردند. افرادی با سن 40 سال و بیشتر که حداقل از یک داروی دیابت استفاده می کردند، برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند.
پس از غربالگری، در مجموع 47351 فرد در گروه نهایی قرار گرفتند، که 21524 نفر از آنها متفورمین را در طی دوره ی پیگیری دریافت می کردند.
نتایج نشان داد خطر ابتلا به سرطان کولورکتال در میان افرادی که دوزهای بالاتری از متفورمین مصرف کرده بودند و در مردانی که بیش از پنج سال از این دارو استفاده کرده بودند، کاهش یاقته است. کاهش خطر ابتلا به سرطان کولورکتال در میان زنانی که از این دارو بیش از پنج سال استفاده کرده بودند، از نظر آماری معنی دار نبود. به طور کلی، بعد از در نظر گرفتن جنس و فاکتورهای مخدوش کننده، کاهش خطر ابتلا به سرطان کولورکتال از نظر آماری میزان قابل توجهی نبود.
در میان شرکت کنندگانی که قبل از دریافت متفورمین، ابتدا از سولفونیل اوره ها استفاده می کردند، نیز خطر ابتلا به سرطان کولورکتال کاهش یافته بود.
نويسندگان این مقاله درباره نوع ديابت در ميان شركت كنندگان این طور نوشتند: امکان جداسازی بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 از ديابت نوع 1 وجود نداشت و در نتيجه واجد شرايط بودن، محدود به سن بيمار می شد.
از آنجایی که فقط یک ارتباط مشاهده شد، نمی توان بطور قطعی اظهار داشت که متفورمین خطر ابتلا به سرطان کولورکتال را کاهش می دهد.محققان نتیجه گیری نمودند که برای تایید این ارتباط، باید گروه هایی از بیماران در آینده مورد بررسی قرار گیرند.
آنها اضافه کردند: برای تفاوت جنسی مشاهده شده در ارتباط با استفاده ی طولانی مدت از متفورمین و کاهش خطر سرطان کولورکتال هنوز توضیحی ندارند و ممکن است این موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشد. یافته های این تحقیق در مجله ی Cancer Epidemiology, Biomarkers &Prevention منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/jun/long-term-metformin-use-associated-with-decreased-colorectal-cancer-risk-93311444.html