استفاده ازpseudoislets   انسانی می تواند پیوند سلول های جزایر را در دیابت نوع 1 بهبود بخشد

31ژوئیه 2018- یک روش جدید سازماندهی مجدد سلول های بتای انسان می تواند اثربخشی پیوند جزایر را در دیابت نوع 1 بهبود بخشد.دانشمندان دانشگاه کلگری در کانادا، سلولهای جزایر انسانی را با یک تکنیک مهندسی زیستی طوری کنار هم قرار دادند که احتمال زنده ماندن آنها پس از پیوند بیشتر شود، این جزایر در آزمایش بر روی موشها عملکرد موفقی داشته اند.محققان قصد دارند این جزایر را کهpseudoislets  نام گذاری نموده اند، در مطالعات بالینی بر روی انسان آزمایش کنند.
یکی از مشکلاتی که در پیوند سلول های جزایر وجود دارد، محدودیت اکسیژن و مواد مغذی است که سلولها برای جذب آنها با یکدیگر رقابت می کنند، که در نهایت می تواند سلول های جزایر را از بین ببرد.
برای حل این مشکل، پرفسور مارک اونگرین، و دکتر یانگ یو از دانشگاه کلگری با استفاده از یک تکنولوژی مهندسی بافت به نامAggreWell ، سلول های جزایر را به شکل خوشه هایی با اندازه و ترکیب کنترل شده،- درست مانند خوشه های سلولی موجود در پانکراس- دور هم جمع کردند.
این روش با پروتکل ادمونتون متفاوت است، پروتکل ادمونتون با تمرکز بر بقای بیشتر سلولهای بتا تاکنون به صدها نفر از افراد مبتلا به دیابت نوع 1 کمک کرده است، تا وابستگی کمتری به انسولین داشته باشند.
پرفسور Ungrin با پیشگامان پروژۀ ادمونتون، دکتر James Shapiro  و دکتر Greg Korbutt بر روی این فن آوری کار کرده است. در تحقیقات آزمایشگاهی، سلولهای مجددا سازمان یافته(خوشه ای شکل)، به یکدیگر کمک کردند تا زنده مانده و عمل خود را بدون رقابت برای دریافت اکسیژن و مواد مغذی انجام دهند.
دکتر  Ungrin گفت: سلولهای شبه جزایر مهندسی شده ی ما، در آزمایشگاه و در بدن موش ها بسیار خوب عمل می کنند. طی چند سال آینده، ما قصد داریم تولید سلولهای pseudoislets را افزایش داده  و نظارت بر کیفیت را که لازمه ی یک رویکرد کلینیکی است وارد این روش کنیم.

در این مقاله ما بر روی سلولهای اهدا شده ی انسانی تمرکز کردیم؛ زیرا این چیزی است که در حال حاضر در بیماران بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. اما این رویکرد طوری طراحی شده است، که بتواند از سلول های پانکراس حاصل از سلول های بنیادی، به جای تعداد محدود سلولهای جزایر پانکراس اهدا کنندگان استفاده کند. یافته های این تحقیق به صورت آنلاین در مجله Diabetologia منتشر گردید.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/jul/human-pseudoislets-could-improve-islet-cell-transplantation-in-type-1-diabetes-98498694.html