ارسال پیامک به افراد مبتلا به دیابت باعث بهبود کنترل بیماری آنها گردید

2 سپتامبر 2019 - براساس مطالعه ی محققان چینی، ارسال پیام های متنی حمایتی به افراد مبتلا به دیابت که حامل توصیه هایی در مورد مدیریت این بیماری باشد، منجر به بهبود کنترل قند خون این افراد می شود. نتایج حاکی از کاهش متوسط HbA1c به میزان 0.2 درصد در کسانی است که پیام های حمایتی را دریافت کرده بودند. گروهی که پیامهای حمایتی را دریافت نکرده بودند، بطور متوسط مقدار HbA1c آنها 0.1 درصد افزایش یافته بود.

این یافته های کارآزمایی تصادفی CHAT-DM(سلامت قلب و عروق و پیام کوتاهبه افراد مبتلا به دیابت قندی) در ماه ششم این تحقیق بود، که تأثیر این پیام ها را بر 502 نفر از 34 درمانگاه در سراسر چین بررسی کرد.

شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند، هر دو تحت مراقبتهای روتین قرار گرفتند، اما یک گروه شش پیام مثبت در هفته با موضوعاتی نظیر: نظارت بر قند خون، فعالیت بدنی، توصیه های تغذیه ای و پشتیبانی عاطفی دریافت می کرد. برای شرکت کنندگان در گروه دیگر هر ماه دو پیام با متن ساده ی تشکر از شرکت آنها در این تحقیقات ارسال می شد.

نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل (6/52٪)، افراد بیشتری در گروه مداخله (3/69٪) به هدفHbA1c  خود دست یافتند. در گروه مداخله، قند خون ناشتا به طور متوسط ​​ به میزان 6 میلی مول در مول (0.5٪) کاهش یافته و در گروه کنترل 1 میلی مول در مول افزایش یافته بود.

محقق ارشد، دکترXiqian Huo ، از بیمارستانFuwai   در پکن، اظهار داشت: مشاوره در مورد سبک زندگی مانند کنترل دقیق رژیم غذایی ممکن است در بهبود گلایسمی نقش داشته باشد، این پیامها همراه با یادآوری هایی برای کنترل منظم قند خون، پیام ها بمنظور ارائه ی اطلاعات و ایجاد انگیزه طراحی شده و به بیماران کمک کرد که اهداف خود را تعیین و استرس خود را مدیریت کنند.

دکتر Huo افزود: با رشد چشمگیر استفاده از تلفن همراه طی یک دهه گذشته، یک برنامه ی ساده ی پیام رسانی می تواند باعث افزایش حمایت از خود مدیریتی دیابت شود. این امر می تواند وسیله ای برای رسیدگی بهتر به تقاضای در حال رشد برای مراقبت های بهداشتی و بر طرف نمودن عدم تعادل در ارائه ی خدمات و مراقبتهای بهداشتی باشد. نتایج این تحقیق روز شنبه 31 اوت در نشست سالانه ی انجمن قلب و عروق اروپا ارائه شد و همچنین در ژورنال  Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes منتشر گردید.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2019/sep/sending-text-messages-to-people-with-diabetes-shown-to-improve-control-92896416.html