ارزیابی اثرات اختصاصی فعالیت فیزیکی بر ابتلا افراد نژادهای مختلف به دیابت نوع 2

11 ژوئیه 2017- تمرینات فیزیکی هوازی می‌تواند از ابتلا قومیت‌های خاص به دیابت نوع 2 جلوگیری کند. یک تیم از محققان دانشگاه Tennessee با مرور 27 مطالعه به مقایسه‌ی نژاد، ورزش و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 پرداختند. طول این مطالعات تقریباً 28 سال بود وعمدتاً در آمریکا  انجام شده بودند. هدف این مطالعه بررسی سیستماتیک اثر قویت بر تاثیرات فعالیت بدنی بر ابتلا افراد به دیابت  نوع 2 بود.

 تعداد افراد مبتلا به دیابت با استفاده از روشهای مختلف از جمله گزارشات پزشکی و گزارش  اشخاص ثبت گردید. یافته‌های این آنالیزها نشان داد که ورزش موجب افزایش احتمال عدم ابتلا به دیابت برای افراد آمریکایی سفید پوست، آسیایی تبار، اسپانیایی تبار و بومیان آمریکایی می‌شود، تأثیر ورزش بر نتایج مربوط به افراد سیاه پوست تغییر قابل توجهی را ایجاد نمی کرد، این بدان معنا نیست  که افراد سیاه پوست از فواید ورزش بهره‌مند نمی‌شوند بلکه تأثیرات ورزش برای افراد سیاه پوست در این مطالعه کمتر بود. سایر عوامل نیز ممکن است در این موضوع نقش داشته باشد. دانشمندان اعلام کردند که برای یافتن علت تفاوت اثرات ورزش بر دیابت در میان افراد سیاه پوست نیاز به تحقیقات بیشتری دارند.

 William R. Boyer دانشجوی دکترای دپارتمان kinesiology در دانشگاه تنسی می‌گوید: در گزارش کمیته‌ی دستورالعمل‌های فعالیت فیزیکی سال 2008 تاکید شده است که به درک بهتر اثرات فعالیت بدنی بر خطر دیابت در میان جمعیت‌های مختلف نیاز داریم، اگر چه در متاآنالیزها به ارتباط واضح و معکوس بین فعالیت فیزیکی و خطر دیابت نوع 2 اشاره شده است تا آنجا که ما می‌دانیم هیچ متاآنالیزی بر روی تغییرات اثرات ورزش با نژادها و قومیت‌های مختلف صورت نگرفته است.

 در حال حاضر بخوبی مشخص شده است که فعالیت منظم بدنی می‌تواند از ابتلا به دیابت نوع 2 جلوگیری کند، اما محققان نمی‌دانند چه میزان فعالیت فیزیکی در میان نژادها و قوم‌های مختلف می‌تواند از ابتلا به دیابت نوع 2 درمیان این افراد جلوگیری نماید و علت انجام تحقیق اخیر رسیدگی به این موضوع بود.

 نویسندگان مقاله می‌گوید: به استثنای افراد سیاه پوست غیر اسپانیایی، مقادیر مشابهی از اثر محافظتی  ورزش در مقایسه‌ی فعالترین گروه‌ها با گروه‌هایی با حداقل فعالیت مشاهده شد که این اثرات محافظتی از 24 درصد در میان آسیایی تبارها تا 29 درصد در میان سفید پوستان گزارش گردید.

 در خلاصه‌ی این مقاله آمده است برای سیاه‌پوستان غیر اسپانیایی اگر چه ورزش تأثیر محافظتی دارد اما از نظر آماری معنی دار نمی‌باشد، نتایج آنالیز اخیر به نتایج موجود در مورد فعالیت فیزیکی و  دیابت نوع 2 افزوده شد با این تفاوت که اصلاح این تأثیرات بواسطه‌ی نژاد و قومیت به تصویر کشیده شد. یافته‌های این مطالعه در مجله‌ی Endocrinology Todayمنتشر شد.

 منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/jul/race-specific-effects-of-physical-activity-assessed-in-type-2-diabetes-study-95236105.html