ارتباط همدلی پزشکان با بهبود نتایج سلامت در دیابت نوع 2

9 جولای 2019- محققان دانشگاه کمبریج اعلام کردند که یک پزشک همدل می تواند به کاهش خطر مرگ زودهنگام در میان افراد مبتلا به دیابت نوع 2 کمک کند.

در این مطالعه تاثیر رفتارپزشکان عمومی(GP) بر سلامت بیماران بررسی گردید، نتایج این تحقیق نشان می دهد که پزشکان با همدلی خود قادر به ایجاد تغییرات مثبت رفتاری در بیماران بوده و می توانند بر بهبود نتایج سلامت بیماران تاثیر گذارند.

محققان از 628 نفر یک سال پس از تشخیص دیابت نوع 2 ، در 49 مطب عمومی در انگلستان، درخواست کردند که به یک پرسشنامه پاسخ دهند.

در این پرسشنامه از آنها درباره تجربیاتشان در مورد مراقبت های دیابت سوال شد و پاسخ آنها در سه گروه بر اساس میزان همدلی پزشکان با آنها، طبقه بندی گردید. به گروه ها براساس نتیجه ای که از مشاوره و رابطه یهمدلی پزشک(CARE)  بدست آورده بودند، امتیاز داده شد.

این یافته ها نشان داد که کمتر از یک نفر از هر پنج نفر (19٪) یک حادثه ی قلبی و عروقی را تجربه کرده و 21٪ به عللی از جمله سرطان و حمله قلبی در طی پیگیری، فوت شده اند.

به طور مشخص، خطر مرگ در میان کسانی که به همدلی پزشکشان در طی 13 ماه پس از تشخیص، اشاره نموده بودند، بین 40 تا 50 درصد کاهش داشت.

دکتر Dambha-Miller، پزشک عمومی و محقق بخش بهداشت عمومی و مراقبت های اولیه، از دانشگاه کمبریج، گفت: در تلاش برای مدیریت بار رو به رشد بیماری های مزمن قابل پیشگیری، ما به طور فزاینده ای به سمت مراقبت های بهداشتی دقیق، مراقبت برای دستیابی به هدف و ارزیابی مبتنی بر تکنولوژی، تکیه نموده و در عین حال تمرکز کمتری را بر روابط انسانی و جنبه های همدلی بین فردی در مراقبت ها معطوف کرده ایم. یافته های ما نشان می دهد که این عناصر انسانی، بیشتر از مراقبت های بهداشتی اولیه در طول دوره ی زندگی با دیابت می تواند برای نتایج درازمدت سلامت بیماران مهم باشد. این تاثیر بالقوه، قابل توجه است و قابل مقایسه با تجویز دارو، بدون مشکلات مرتبط با عوارض جانبی و یا عدم تبعیت از مصرف صحیح دارو است.

محققان چندین دلیل را برای ارتباط همدلی با بهبود نتایج سلامت ارائه نمودند. از میان دلایل احتمالی پیشنهاد شده، به این نکته اشاره نمودند که پزشکان دلسوز ممکن است در ارتقای تغییرات رفتاری مثبت در بیماران موثر باشند.نتایج این مطالعه در Annals of Family Medicine منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2019/jul/doctor-empathy-linked-to-better-health-outcomes-in-type-2-diabetes-98135498.html