ارتباط دیابت با سرطانهای متعدد در یک مطالعه ی بزرگ در چین تایید شد

مه 9، 2019 - یک مطالعه ی جدید در چین که در مجله ی Diabetes، منتشر شده است، نشان داد که دیابت نوع 2 با افزایش خطر 11 نوع سرطان در مردان و 13 نوع سرطان در زنان ارتباط دارد. بر اساس آمار موجود بیشترین تعداد افراد مبتلا به دیابت در بین تمام کشورها، در چین ثبت شده است.

ارتباط احتمالی بین دیابت و خطر ابتلا به سرطان از مدتها قبل پیش بینی شده است، اما یافته های گزارش شده ی پیشین، نامتناقض بودند. بهمین دلیل، محققان بزرگترین تحقیق در مورد ارتباط بین دیابت نوع 2 و خطر ابتلا به سرطان را در سرزمین اصلی چین، با استفاده از اطلاعات پایگاه داده های بیمارستان شانگهای انجام دادند. آنها از ژوئیه 2013 تا دسامبر 2016، تعداد 410191 بزرگسال مبتلا به دیابت نوع 2 (و بدون سابقه ی سرطان) را شناسایی کردند. سپس این بیماران را تا دسامبر 2017 برای ارزیابی سرطان تحت نظارت قرار دادند.

در مجموع 8485 مورد سرطان جدید تشخیص داده شد. خطر ابتلا به سرطان برای مردان و زنان مبتلا به دیابت به ترتیب 34 و 62 درصد بیشتر از مردان و زنان در جمعیت عمومی این کشور بود.

در میان مردان، بالاترین خطر برای سرطان پروستات وجود داشت: دیابت با 86 خطر بالاتر برای این بدخیمی مرتبط بود. دیابت همچنین با خطرات بالاتر برای لوسمی، سرطان پوست، سرطان تیروئید، لنفوم، سرطان کلیه، سرطان کبد، سرطان پانکراس، سرطان ریه، سرطان کولورکتال و سرطان معده مرتبط بود. اما دیابت با کاهش خطر قابل توجهی برای سرطان مری ارتباط داشت.

در میان زنان، بیشترین خطر برای سرطان نازوفارنکس(حلق بینی) بود: دیابت با خطر بیش از دو برابر بیشتر برای این بدخیمی مرتبط بود. دیابت همچنین با خطر بالاتری برای سرطان کبد، سرطان مری، سرطان تیروئید، سرطان ریه، سرطان پانکراس، لنفوم، سرطان رحم، سرطان کولورکتال، لوسمی، سرطان پستان، سرطان دهانه رحم و سرطان معده مرتبط بود. در مقابل، خطر ابتلا به سرطان کیسه ی صفرا به میزان قابل توجهی در زنان دیابتی کمتر بود.

مرکز لینک بیمارستان شانگهای، اطلاعات کلینیکی را از بیمارستان های عمومی و تخصصی جمع آوری و ثبت می کند. این مرکز از سال 2013 برای همه ساکنان شانگهای یک پایگاه داده ی متمرکز ایجاد نموده است. نویسنده ی این مقاله دکتر Bin Cui، از دانشکده پزشکی شانگهای جیائو تونگ در چین گفت: به لطف اطلاعات این پایگاه داده، ما توانستیم این تحقیق را در میان جمعیت بزرگی از افراد به راحتی انجام دهیم. او و همکارانش توصیه کردند که راهکارهایی برای غربالگری و پیشگیری از سرطان در بین بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 ، تدوین و اجرا گردد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-05-diabetes-linked-numerous-cancers-large.html