اخبار تکنولوژی دیابت نوع 1: مانیتورهای مداوم قندخون نظارت موثرتری بر هیپوگلایسمی نسبت به اندازه گیری فوری قند خون دارند

19  دسامبر 2017- یک مطالعه تحقیقاتی نشان داده است که مانیتورهای مداوم  گلوکز(CGM)  موثرتر از کنترل فوری گلوکز برای افراد مبتلا به دیابت نوع 1 عمل می کنند، زیرا به بیمار در مورد هیپوگلیسمی ناگهانی یا بدون علامت هشدار می دهند.
اکثر افراد مبتلا به دیابت قادرند نشانه های افت قند خون خود را قبل از وقوع آن تشخیص دهند، اما برخی از افراد در طول زمان این توانایی را از دست می دهند، که به این حالت ناآگاهی از هیپوگلایسمی یا هیپوگلایسمی بدون علامت گفته می شود که بسیار خطرناک است.

در مطالعه جدیدی که توسط دکتر Nick Oliver  از کالج امپریال لندن رهبری شد، مشخص گردید کهCGM ها در کاهش هیپوگلایسمی بدون علامت، برای افرادی که قادر به تشخیص علایم افت قند خون خود نیستند، در مقایسه با نظارت فوری بر گلوکز، موثرتر عمل می کنند.
بر اساس این مطالعه، 25 درصد از افراد مبتلا به دیابت نوع 1 در تشخیص علایم هیپوگلایسمی ناتوان هستند. در این مطالعه همچنین مشخص شد که CGM دارای تأثیر قابل توجهی در کاهش ترس از هیپوگلایسمی است که یکی از موانع عمده برای کنترل مطلوب قند خون است.

داده ها نشان می دهند که ارزیابی دقیق از میزان آگاهی از هیپوگلیسمی برای "انتخاب تکنولوژی مناسب نظارت بر قند خون" برای یک کودک یا بزرگسال مبتلا به دیابت نوع 1 حیاتی است.

سارا جانسون ازJDRF گفت: دستگاه های نظارت لحظه ای بر قند خون(گلوکومتر) باید برای هر فرد بالغ یا کودک مبتلا به دیابت نوع 1 قابل دسترس باشد،اما این بدان معنا نیست که کنترل فوری گلوکز می تواند جایگزین مقرون به صرفه ای برایCGM باشد،افرادی که از هیپوگلایسمی بدون علامت، رنج می برند نیاز بهاستفاده ازCGM  دارند.

منبع:

https://jdrf.org.uk/news/type-1-diabetes-tech-news-continuous-glucose-monitors-beat-flash-glucose-monitoring-hypo-unaware/