ابزاری جدید برای مبارزه با نابینایی دیابتی

25  آوریل 2018 - رتینوپاتی دیابتی یک بیماری میکرووسکولار در شبکیه است که اغلب باعث نابینایی در بزرگسالانی می شود که به مدت 10 سال یا بیشتر به دیابت مبتلا بوده اند. برآورد شده است که تا سال 2040 ، ششصد میلیون نفر نوعی رتینوپاتی دیابتی را تجربه خواهند کرد. پیش از این، هیچ مدل خوب حیوانی که دانشمندان بتوانند از آن برای مطالعه، تشخیص یا درمان های بالقوه ی این بیماری استفاده کنند، وجود نداشت.حال، دانشمندان توانسته اند یک مدل موش با علائم رتینوپاتی دیابتی پرورش دهند که می تواند برای مطالعات کاربردی در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر Shyam Chaurasia، استادیار علوم بینایی و چشم پزشکی در کالج دامپزشکی MU گفت: رتینوپاتی دیابتی یک عارضه ی رایج دیابت است که موجب تخریب شبکیه می شود و دارای مراحل مختلفی در انسان است، مسیرهای چندگانه ی ارتباطی - از جمله عملکرد نادرست سیستم ایمنی بدن - منجر به آسیب سلولی می شود. آسیب های سلولی موجب بروز اختلالاتی در عروق و اعصاب شبکیه می شود که درنهایت منجر به ایجاد نقاط کور و نابینایی کامل می گردد. با شيوع دیابت که به سطح رکورد رسیده است، مهم است که ابزارهای لازم برای مبارزه با این بیماری را توسعه دهیم.

این تیم بر روی یک اینفلامازوم خاص، به نام NLRP3 که یک پروتئین مسئول فعال سازی پاسخ های التهابی است، تمرکز کردند. هایپرگلایسمی بلند مدت، باعث فعال شدن اینفلامازوم NLRP3 شده و موجب نشت عروق در شبکیه می گردد که در نهایت منجر به neovascularization  می شود که عروق خونی جدید یا شبکه های عروقی جدیدی را در شبکیه ایجاد می کند.
دانشمندان با استفاده از تکنیک های تصویربرداری پیشرفته ی شبکیه، این موش های دیابتی را کهNLRP3  در انها فعال شده بود را بررسی کردند.

 این گروه با استفاده از تکنیک جدیدی به نامlaser speckle flowgraphy  قادر به ایجاد "نقشه ی گرمایی" از حجم جریان خون شدند و دریافتند که حجم جریان خون بطور قابل توجهی در موشهایی با NLRP3 فعال شده، کاهش یافته است. دراین موش ها تجمع ماکروفاژها در شبکیه افزایش نشان می دهد که می تواند به علت پاسخ های ایمنی درگیر در التهاب مزمن باشد که منجر به رتینوپاتی دیابتی می شود.
دکترChaurasia  گفت:  در این مطالعه برای اولین بار از تکنیک های جدید و تشخیصی بالقوه از جمله تکنیکlaser speckle flowgraphy ، که ممکن است برای تشخیصرتینوپاتی دیابتی درانسان مفید باشد، استفاده شد. این اولین مطالعه ای است که نشان می دهد فعال شدن اینفلامازوم NLRP3 در تغییرات پرولیفراتیو مشاهده شده در طول پیشرفت رتینوپاتی دیابتی،دخالت دارد و این نشان می دهد که این مدل موش می تواند در غربالگری داروهای بالقوه برای مبارزه با این بیماری مفید باشد.
نتایج این مطالعه در ژورنال  گزارش های علمی(Scientific Reports)منتشر شده است.

منبع و سایت خبر:

Scientific Reports, 2018; 8 (1) DOI: 10.1038/s41598-018-21198-z

www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180425120134.htm