آیا بی خوابی می تواند ارثی باشد؟

9 مارس  2018 - محققان ژنهای خاصی را شناسایی کرده اند که ممکن است باعث ایجاد مشکلات خواب شوند و همچنین یک ارتباط ژنتیکی بین بی خوابی و اختلالات روانی مانند افسردگی یا بیماریهای جسمی مانند دیابت نوع 2 را یافتند.
نتایج این مطالعه که به رهبری Murray Steinاز دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو و سیستم بهداشت و سلامت سان دیگو انجام گردید، در مجله Molecular Psychiatry، منتشر شد.
گفته می شود که تا 20 درصد از آمریکایی ها و تا 50 درصد از نیروهای نظامی ایالات متحده دارای مشکلات خواب هستند. اثرات بیخوابی بر سلامت فرد می تواند ناتوان کننده باشد و بار زیادی را بر سیستم بهداشت و درمان تحمیل می کند.بیخوابی مزمن با سایر مشکلات سلامتی درازمدت مانند بیماری های قلبی و دیابت نوع 2، و همچنین بیماری های روانی مانند اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)و خودکشی ارتباط دارد.
مطالعات پیشین بر روی دوقلوها نشان داده است که ویژگی های مختلف خواب، از جمله بی خوابی، از طریق وراثت قابل انتقال هستند.بر اساس این یافته ها، محققان شروع به بررسی انواع مختلف ژن های مربوطه کرده اند. دکتر Steinمی گوید: چنین مطالعاتی با توجه به گستردگی وسیع دلایل بخوابی و علائم و انواع آن، مهم هستند، درک بهتر مبانی مولکولی بی خوابی بمنظور توسعه ی درمان های جدید ضروری است.
تیم تحقیقاتیStein در این تحقیق، مطالعات هم خوانی سراسر ژنوم(GWAS) را انجام دادند.نمونه هایDNA  ی بیش از 33 هزار سرباز در تحقیقات ارتش را برای ارزیابی ریسک و تاب آوری در سربازان(STARRS) ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.داده های سربازان اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین به صورت جداگانه به عنوان بخشی از تلاش ها برای شناسایی تأثیر نژاد اجدادی خاص، گروه بندی شد.دکتر Steinو همکارانش نتایج خود را با نتایج دو مطالعه ی اخیر که از داده هایUK Biobank  استفاده کرده بودند، مقایسه کردند.
در مجموع، این مطالعه تأیید می کند که بیخوابی تا حدودی ارثی است. محققان همچنین یک ارتباط ژنتیکی قوی بین بیخوابی و دیابت نوع 2 پیدا کردند.در بین شرکت کنندگان اروپایی، علاوه بر این، یک ارتباط ژنتیکی بین بی خوابی و افسردگی عمده(major depression)، وجود داشت.
دکتر Steinبر اساس این یافته ها و یافته های مطالعات پیشین دوقلوها و مطالعات ژنومی، نتیجه گیری نمود که همبستگی ژنتیکی بین اختلالات بی خوابی و سایر اختلالات روانپزشکی مانند افسردگی عمده و اختلالات جسمی مانند دیابت نوع 2 نشان می دهد که یک زمینه ی ژنتیکی مشترک برای این فنوتیپ ها که معمولا همزمان رخ می دهند، وجود دارد. بی خوابی با وقوع تغییرات خاصی در کروموزوم 7 مرتبط بود. در افراد اروپایی، همچنین تفاوتهایی در کروموزوم 9 وجود داشت. تغییر ژنتیکی مشاهده شده در کروموزوم 7، به عنوان مثال، نزدیک به ژن AUTS2، است که یک ژن مرتبط با مصرف الکل است، و همچنین سایر تغییرات به توسعه ی مغز و سیگنالینگ الکتریکی خواب مربوط هستند.
دکتر Stein گفت: چندین نوع از این واریته های ژنتیکی(تغییرات ژنتیکی) به راحتی در میان مکان ها و مسیرهایی که قبلا ارتباط آنها با خواب و ریتم شبانه روزی شناخته شده است، یافت شد. لوکوس های مرتبط با این نوع بی خوابی، ممکن است منجر به خطر ژنتیکی مستعد کننده برای ابتلای فرد به انواع بیماری های بهداشتی از جمله اختلالات روانپزشکی و بیماری متابولیک گردد.

منبع و سایت خبر:

Molecular Psychiatry, 2018; DOI: 10.1038/s41380-018-0033-5

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180309095520.htm