آنتروویروس‌ها با شروع دیابت نوع 1 در کودکان در ارتباطند

10 ژانویه 2017- پژوهشگران فنلاندی اعلام کردند احتمال عفونت آنتروویروسی قبل از بروز فرایند خودایمنی در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 بالاتر است.

 عفونت‌های آنتروویروسی با چندین بیماری از جمله دیابت مرتبط هستند، در مطالعات قبلی، دانشمندان نشان دادند که فرکانس وجود این ویروس‌ها در خون و پانکراس افراد مبتلا به دیابت نوع 1 نسبت به سایر افراد بالاتر است. محققان دانشگاه  Tampereدر فنلاند در مطالعه‌ی پیش بینی و پیشگیری از دیابت نوع 1 که بزرگترین تحقیق در نوع خود تاکنون است، ارتباط وجود آنتروویروس‌ها در مدفوع بیماران را با خود ایمنی علیه جزایر لانگرهانس در دیابت نوع 1 بررسی کردند.

درمجموع 1673 نمونه‌ی مدفوع از 129 کودک که جواب آزمایشات خون آنها برای چندین اتوآنتی بادی جزایر مثبت بود(نشانه‌ی بالا بودن خطر ابتلا به دیابت نوع 1)، جمع‌آوری و آنالیز شد، همچنین 3108 نمونه‌ی مدفوع از 282 کودک دیگر در گروه کنترل برای غربالگری آنتروویروس‌ها جمع‌آوری  و آنالیز گردید. در میان کودکان گروه شاهد، وجود RNAآنتروویروس که ماده‌ی ژنتیکی یافت شده در این نوع ویروس‌ها است،  بررسی گردید.

 درمجموع 108 عفونت درمیان 129 کودک گروه آزمایش و 169 عفونت در میان 282 کودک گروه  شاهد تشخیص داده شد. پرفسور Hyötyو دکتر Honkanenهدایت کنندگان این تحقیق دریافتند که عفونت‌های آنتروویروسی بیشتری در کودکان گروه آزمایش بیش از 12 ماه قبل از ظهور اولین نشانه‌های تخریب سلولهای بتا دیده می‌شود. اساساً در این کودکان وجود آنتروویروس‌ها سه برابر بیش از کودکان گروه کنترل می باشد.

 محققان گفتند: مطالعه‌ی اخیر نشان می‌دهد که عفونت‌های آنتروویروسی در کودکان جوان با ظهور اتوآنتی بادیهای جزایر با یک تأخیر زمانی در حدود یک سال همراه است، این یافته‌ها از مشاهدات مطالعات قبلی در مورد نقش عفونت‌های انتروویروسی در آغاز فرآیند تخریب سلولهای بتا، حمایت می‌کند.

 محققان امیدوارند با تشخیص RNAویروسی در مدفوع، مکانیزم‌های زمینه‌ای این ارتباط توسط مطالعات بین المللی آتی مشخص شود، آنها افزودند: بررسی امکان تولید واکسنی علیه این ویروس‌ها که شاید بتواند از ابتلا کودکان به دیابت نوع 1 جلوگیری کند،  موضوع  مهمی است که در مطالعات آتی باید به آن پرداخته شود. نتایج این مطالعه در مجله‌ی Diabetologiaبصورت آنلاین منتشر گردید.

 منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/jan/enteroviruses-linked-to-onset-of-type-1-diabetes-in-children-99507976.html

آ>الیز ا