آزمایش خون DNA بدون سلول ممکن است به پیش بینی عوارض بارداری کمک کند

13 اکتبر 2020- محققان UCLA می گویند: یک آزمایش خون که معمولاً برای تشخیص ناهنجاری های ژنتیکی جنین استفاده می شود، می تواند به پیش بینی عوارض مرتبط با بارداری قبل از بروز علائم کمک کند.این آزمایش بر پایه ی اندازه گیریDNA  آزاد در پلاسمای مادر (cell free DNA) است که از سلول‌های جفت آزاد و وارد خون مادر می شود.

نتایج مطالعه ی مقدماتی آنها، که در Epigenetics منتشر گردید، برخی از امضاهای DNA بدون سلول را به نتایج بد و نامطلوببارداری، از جمله بیماری ایسکمیک جفت و دیابت حاملگی مرتبط نمود.

این یافته ها برای اولین بار نشان داد که مواد ژنتیکی ریخته شده از جفت به خون مادر (اسیدهای نوکلئیک بدون سلول در گردش خون) در سه ماهه ی اول بارداری می توانند به طور بالقوه برای پیش بینی این عوارض جدی مورد استفاده قرار گیرند.

اگرچه هم اکنون از آنالیز مواد ژنتیکی موجود در خون مادر، برای غربالگری ناهنجاری های ژنتیکی در بارداری استفاده می شود، اما این اولین بار است که از این روش خاص به عنوان راهی برای پیش بینی دقیق تر استفاده می گردد.

دکتر Sherin Devaskar، نویسنده ی این مقاله و استاد برجسته اطفال در دانشکده پزشکی دیوید گفن گفت: تحقیقات ما به یک رویکرد امیدوار کننده اشاره دارد که می تواند نتایج را برای مادران و نوزادان آنها با استفاده از فن آوری های موجود بهبود بخشد. اگر این نتایج در مطالعات بزرگتر تأیید شوند، آزمایش خون DNA بدون سلول، ممکن است به شناسایی مشکلات موجود در جفت به عنوان شاخصی برای داشتن یک مادر و یک جنین سالم کمک کند.

محققان گروه متفاوتی از زنان باردار را از فوریه 2017 تا ژانویه 2019 دنبال کردند و خون آنها را به طور دوره ای در طول بارداری آزمایش نمودند. تا پایان این مطالعه، 160 شرکت کننده زایمان کرده بودند که 102 نمونه از مادر و 25 نمونه از پلاسمای بند ناف گرفته شد.

آنها دریافتند که در طی سه ماهه ی اول تا اوایل سه ماهه ی دوم، DNA اختصاصی جفت در میان زنانی که در ادامه به دیابت بارداری مبتلا شدند، افزایش می یابد. آنها همچنین چندین ژن با بیان متفاوت را شناسایی کردند و توانستند مدلی با قابلیت پیش بینی برای پیامدهای نامطلوب بارداری ابداع کنند.

دکتر Devaskar، افزود: موضوع جدید در این تحقیق این است که ما می توانیم DNA مادر را تجزیه و بر اساس آن از سلامت جفت مطلع شویم، کاری که محققان قبلاً هرگز قادر به انجام آن نبوده اند. این تحقیق استفاده از روشهای خودکار برای آزمایشات چند مرکزی را برای بهبود آزمایش و غربالگری برای همه زنان در آینده لازم می داند.

منبع:

Del Vecchio, G., et al. (2020) Cell-free DNA Methylation and Transcriptomic Signature Prediction of Pregnancies with Adverse Outcomes. Epigenetics. doi.org/10.1080/15592294.2020.1816774.

https://www.news-medical.net/news/20201013/Cell-free-DNA-blood-tests-may-help-predict-pregnancy-complications.aspx