سلولهای بنیادی عضله می تواند عوارض عروقی را کند نماید

8 نوامبر 2017- یک مطالعه‌ی جدید نشان داده است که تزریق سلولهای بنیادی استخراج شده از عضله می‌تواند آسیب‌های عروقی در موش را ترمیم نماید. این یافته‌ها دارای پیام‌های گسترده‌ای برای درک و درمان عوارض مرتبط با دیابت مانند  نوروپاتی محیطی است، که بر اعصاب و عروق خونی محیطی تأثیر می‌گذارد.

در یک آزمایش، محققان دانشگاه Illinois از سلولهای بنیادی مزانشیمی (MSCs) عضلات موشهای جوان برای ترمیم آسیب‌های عروقی موشهایی که به اسکیمی مرتبط با بیماری شریانی محیطی (PAD) مبتلا بودند، استفاده کردند.

مشخصه‌ی بیماری شریانی محیطی یا PAD، رسوب چربی(آتروما) در شریانها است که موجب محدود شدن خونرسانی به عضلات پا می‌شود. سلولهای بنیادی مزانشیمی در ترمیم و بازسازی بافت عضله و سایر بافت‌ها نقش دارند. سلولهای MSCsبا تشکیل عروق خونی جدید در بافت، ناکافی بودن جریان خون را که یکی از ویژ‌گی‌های عوارض عروقی است، جبران کرده و به ترمیم بافت کمک می‌کنند.

موشهای تحت درمان با MSCs از طریق جراحی بطور عمدی به ایسکمی در اندام‌ها مبتلا شدند تا  از رسیدن خون کافی با بافتهای انتهایی (دست و پا) آنها جلوگیری شود. ایسکمی به طور کلی ناشی از مشکلات مربوط به تشکیل عروق خونی است و خطر بیماری شریانی را افزایش می‌دهد.

 محققان پس از تزریق سلولهای MSCs به موشهای مبتلا به ایسکمی دریافتند که فرایندهای دخیل در تشکیل عروق خونی جدید بهبود می‌یابند. رگهای خوی موشها مجدداً تشکیل شده و خونرسانی به بافتهای آسیب دیده،  افزایش و عملکرد اندام‌ها بهبود می‌یابد.

یک هفته پس از درمان با MSC، برآورد گردید که فعالیت رشد مجدد عروق و افزایش جریان خون تقریباً به ترتیب 80 و 42 درصد بهبود یافته است. همچنین قدرت عضلات تقریباً دو برابر می‌شود.

 سلولهای بنیادی سبب افزایش بیان ژنهای دخیل در فرایندهای ترمیمی شده فعالیت ژنهای دیگری را که ترمیم را متوقف می‌کنند، کاهش می‌دهد. MSCs همچنین بیان ژنهایی را که در پاسخ التهابی دخالت دارند، کاهش می‌دهد.

این تغییرات در بیان ژن منجر به آزاد سازی فاکتورهای رشد می‌شود که به کاهش التهاب و افزایش جریان خون کمک می‌کنند. محققان در حال تلاش برای جداسازی این فاکتورهای آزاد شده در حضور MSCها هستند تا درمانهای دارویی جدیدی را با کمک آنها ابداع کنند.

محققان همچنین قصد دارند برای آنالیز‌های بیشتر بر روی حیوانات درمان شده با MSC‌ها، مطالعاتی را انجام دهند تا مدت زمان فعال ماندن سلولهای MSCs را پس از تزریق تعیین کنند و نوع  پاسخ ایمنی که آنها ممکن است ایجاد کنند را شناسایی نمایند.

درحال حاضر، یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که توانایی MSCs برای راه‌اندازی رشد مجدد عروق می‌تواند به درمانهای مرتبط با مدیریت مشکلات جریان خون در دیابت کمک کند.

 یافته‌های این تحقیق در مجله‌ Theranostics منتشر گردید.

منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/nov/muscle-stem-cells-could-help-slow-the-onset-of-vascular-complications-95605399.html