روند بارداری در زنان مبتلا به دیابت در یک مطالعه ی طولانی مدت بررسی شد

 12 ژانویه 2018- مطالعه ای که دراسکاتلند انجام گردید، نشان می دهد احتمال بروز عوارض مربوط به بارداری در زنان مبتلا به هر دو نوع دیابت بیشتر است. دراین مطالعه که در دانشگاه گلاسکو انجام گردید نزدیک به  814 هزار تولد در طول 15 سال مورد بررسی قرار گرفت.

 احتمال تولد نوزادان قبل از هفته ی 37 ام بارداری در زنان مبتلا به دیابت بیشتر است و در 68 درصد از زنان مبتلا به دیابت نوع یک و 60 در صد از زنان مبتلا به دیابت نوع دو، از ابزارهای کمکی مانند فورسپس برای کمک به تولد نوزادان کمک گرفته می شود. همچنین احتمال مرده زایی و سزارین درمیان زنان مبتلا به دیابت بیشتر است.

با وجود این داده ها، زنان مبتلا به دیابت هنوز هم می توانند از طریق کنترل قندخون خود در طول  بارداری  و رعایت  یک رژیم غذایی سالم و کاهش مصرف مواد قندی شانس یک حاملگی سالم و زایمان  بدون عارضه را برای خود افزایش دهند.

 Karen Addington مدیر اجرایی  خیریه ی JDRF در مورد این یافته ها می گوید: ما نیاز به تلاشهای بیشتری برای کاهش عوارض بارداری در میان زنان مبتلا به دیابت داریم. او افزود: زندگی با دیابت نوع 1 سخت است و بهمین دلیل زنان باردار مبتلا به این بیماری با چالش های ویژه ای روبرو هستند. آخرین تحقیقات ما نشان می دهد که استفاده از مانیتورهای مداوم قندخون می تواند تفاوت های مثبتی برای آنها و نوزادانشان ایجاد کند، پیشرفت در روشهای درمان- نظیر استفاده از مانیتور قندخون که باید در دسترس  همه ی بیماران قرار گیرد- می تواند به این افراد کمک کند.

در حال حاضر تأثیرات دیابت نوع 1و 2 بر افزایش احتمال تولد زودرس، وزن بالاتر در زمان تولد و سایر عوارض، شناخته شده است. جدیدترین مطالعات نشان می دهد که میزان خطر حاملگی های مشکل ساز و مشکلات مربوط به نوزادان همچنان در میان زنان مبتلا به دیابت بالا است.

نویسندگان مقاله این  فرضیه را مطرح کردند که فاکتورهایی که ممکن است بر این ارقام تأثیر گذار باشند شامل افزایش تعداد افراد چاق و بارداری زنان در سنین کمی بالاتر است. آنها افزودند: ما سریعاً به  رویکردها و تکنولوژیهای جدید برای رفع نیازهای زنان مبتلا به دیابت نیاز داریم، زیرا شیوع عوارض  ناشی از دیابت نوع 1 و بویژه دیابت نوع 2 در بارداری در حال افزایش است. این یافته ها در مجله ی Diabetologia منتشر گردید.

منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2018/jan/pregnancy-trends-in-women-with-diabetes-observed-in-15-year-study-91222329.html